Utvecklad digital kundupplevelse på SJ

Mycket händer på SJ under våren. SJ lanserar flera nya digitala kanaler som ska göra det enklare för kunderna före, under och efter tågresan. Gracemill deltar i arbetet med en konsult som förstärker SJ:s kanalteam. Uppdraget är att vara övergripande kvalitetsansvarig för UX och design-leveranser och att säkerställa att varumärket och SJs nya visuella identitet används på rätt sätt i all digital kanalutveckling.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
http://gracestockholm.se/utvecklad-digital-kundupplevelse-pa-sj/
SHARE