Transformer Intelligence erövrar Nordamerika

ABB_NAM

Efter strategi- och konceptarbete, enligt Gracemills C3E-modell, tillsammans med den globala marknadsledningen för ABB Power Transformers är det dags att skapa de aktiviteter som ska bygga Transformer Intelligence på den Nordamerikanska marknaden.
Under våren tar Gracemill fram både internt och externt kommunikationsmaterial där bland annat sociala medier kommer vara en central kanal för att skapa intresse för det nya affärserbjudandet från ABB.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
http://gracestockholm.se/transformer-intelligence-erovrar-nordamerika/
SHARE