Stora Enso – nytt koncept för pellets

Grace fick förtroendet att skapa en tydligare position och bygga ett nytt koncept för affären Pellets.
Efter en strategisk analys kunde budskap och argument målgruppsanpassas för de selekterade segmenten. Ett nytt koncept togs fram med en kreativ gestaltning där produkten visar på användningsområdena samtidigt som det verbala uttrycket kommunicerar tydliga fördelar med pellets från Stora Enso.

Stora_Enso_Ads_pellets_home_horses_2 Stora_Enso_Ads_pellets_home_2

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
http://gracestockholm.se/portfolio/stora-enso-nytt-koncept-for-pellets/
SHARE