Stora Enso biokomposit – strategi, naming, koncept och kampanj

Grace arbetar enligt C3E-modellen och startade uppdraget med strategi och kommunikativ plattform för affärsutvecklingen av koncernens satsning på biokomposit. Efter genomförd Collectfas med namngenerering kunde projektet drivas vidare i Conceptfasen där budskapsstrategin kopplades till verbalt och visuellt anslag. Efter överenskommen kommunikationsmix fastställs insatserna för att skapa content i createfasen. 
Inför invigningen av biokompositanläggningen sommaren 2018 tas ett digert kampanjmaterial fram för att skapa kännedom och nyfikenhet kring Stora Ensos nya satsning. I steg 2 kopplar vi på den målgruppsorienterade marknadsbearbetningen.

StoraEnso_ad_Furniture_webb   StoraEnso_Ad_Garden_webb

StoraEnso_A4_Beach_webb    StoraEnso_Ad_Storage_webb

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
http://gracestockholm.se/portfolio/stora-enso-biokomposit-strategi-nameing-koncept-och-kampanj/
SHARE