Mässrestauranger -Nytt kommunikationskoncept och ny logotyp

Nytt kommunikationsmaterial med nya profil för positionering av cateringverksamheten.
Varumärkesutveckling för Mässrestaurangers verksamhet MonterCatering. Grace ansvarade för att ta fram ny logotyp och nytt koncept för att kommunicera en tydligare bild av verksamheten. Med fotografering och ny design togs ett aptitligare manér fram för att användas i såväl digitala kanaler som print. För att stötta implementering togs även en guideline fram med grafiska riktlinjer.

Montercatering_logo

MC_Rollup 40cmx160cm_2

MonterCatering_Grafiska riktlinjer_2

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
http://gracestockholm.se/portfolio/massrestauranger-nytt-kommunikationskoncept-och-ny-logotyp/
SHARE