Jehander

Handbok för Facebook

Närvaron i sociala medier blir allt viktigare för företag, myndigheter och organisationer. Jehander, som levererar berg- och grusmaterial till byggindustrin, är inget undantag. Hur gör man inlägg, tar hand om heta potatisar och bemöter andras inlägg och kommentarer? Som med all kommunikation handlar det om att börja med en bra plan.

Läs mer

Utmaning:
Närvaron i sociala medier blir allt viktigare för företag, myndigheter och organisationer. Jehander, som levererar berg- och grusmaterial till byggindustrin, är inget undantag. Företaget efterfrågade en kanal där de kan ligga steget före och stärka varumärket – med möjlighet att skapa dialog med medarbetare, kunder, närboende och andra som berörs av deras projekt.

Lösning:
Hur gör man inlägg, tar hand om heta potatisar och bemöter andras inlägg och kommentarer? Som med all kommunikation handlar det om att börja med en bra plan. Så, från att analysera Jehanders syfte med närvaron på Facebook, mål och målgrupper, bröt vi ned allt i fragment och skapade en strukturerad plan och en handbok. Här finns allt – övergripande strategi, syfte, målgrupper, arbetsupplägg, uppföljning, tonalitet, bildval och affärsmässighet. Vid lanseringen av handboken höll vi i en utbildning för de medarbetare som ska vara engagerade i agerandet på Facebook.

 

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
http://gracestockholm.se/portfolio/jehander/
SHARE