Bahco kommunikationsplan

Workshops med strategiska och kreativa diskussioner för att formulera halvårsvisa kommunikationsplaner med målgruppsanalyser, varumärkesutvecklande insatser och strategiska vägval. Planen förankrades tillsammans med marknadsledningsgruppen och implementerades i samband med säljkonferenser i januari respektive september.

Bahco_kommunikationsplan_fh2017

Bahco_kommunikationsplan_ah2017

 

 

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
http://gracestockholm.se/portfolio/bahco-kommunikationsplan/
SHARE