ABB Components – varumärkeskoncept

För att möta de kommunikationsinsatser som huvudkonkurrenten till ABB Components lindningskopplare gör på marknaden vill ABB skapa ett eget uttryck som positionerar ABB Components produkter. I uppdraget ingick nulägesanalys av den globala marknaden med bl a intervjuer av viktiga beslutsfattare inom selekterade målgrupper.
Efter genomförd analys i Collectfasen* med fastställande av strategiska vägval övergick arbetet till att skapa ett koncept med kreativa lösningar i verbal och visuell form att läggas som grund i de planerade kampanjaktiviteterna.

 From A to B and Beyond

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
http://gracestockholm.se/portfolio/abb-components-varumarkeskoncept/
SHARE