Grace utvecklar Stora Ensos strategiska satsning på biokomposit

biokomposit

Arbetet sker enligt byråns arbetsmodell C3E och efter genomförda segmentsanalyser kommer kampanjer skapas för bearbetning av utvalda målgrupper.
– Detta projekt är en av koncernens viktigaste satsningar hittills under 2000-talet. Det är av avgörande strategisk betydelse att affärsområdet kommer att komplettera koncernens portfölj för att möta framtidens behov av biokompositer, framhåller marknadsdirektör Anders Granö.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
http://gracestockholm.se/grace-blir-stora-ensos-samarbetspartner-i-koncernens-strategiska-satsning-pa-biokomposit/
SHARE