BDO:s årsrapport – succén fortsätter.

För tredje året i rad har vi uppdraget att producera BDO:s årsrapport, en populariserad årsredovisning som har utvecklats till en företagspresentation för en bred målgrupp. I år har vi tänjt gränserna för en traditionell årsredovisning ytterligare. Ännu mer utrymme har skapats för nya kreativa grepp. Resultatet blir en spännande och läsvärd produkt som ger kundnytta och mervärde.

BDO i Sverige är en av världens femte största rådgivnings- och revisionsorganisation, BDO International, ett världsomspännande nätverk med stor kunskap och spetskompetens inom de fyra affärsområdena Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
http://gracestockholm.se/bdos-arsrapport-succen-fortsatter/
SHARE