Ett nätverk av kreativa strateger och strategiska kreatörer

Grace består av en grupp kreativa strateger och strategiska kreatörer. Fysiskt befinner vi oss i centrala Stockholm. Mentalt befinner vi oss hos våra kunders målgrupper, där vi skapar kommunikation som fungerar – för näringsliv och organisationer.

Nyheter

Om oss

Grace är en business-to-businessbyrå som jobbar med hela kommunikationskedjan – från strategi och koncept till kreativ produktion och taktiskt genomförande. Tillsammans har vi drygt hundra års erfarenhet av reklam och marknadsföring. Vi har lanserat transformatorssystem på den globala marknaden, hjälpt återförsäljare att sälja anläggningsmaskiner runt om i världen, skapat prisbelönta årsredovisningar, satt svensk besöksnäring på kartan och mycket mer. Oavsett målgrupp och syfte vet vi att framgångsrik kommunikation föds ur en väl genomtänkt analys, hög kreativ miljö och ett nära samarbete med kunden.Så jobbar vi

På Grace gillar vi att tänka efter före, att förstå hur målgrupperna tänker innan vi går in i den kreativa fasen. Först när tanken är klar får det kreativa fritt spelrum. På så sätt skapar vi genomtänkt och relevant kommunikation.Vår arbetsmetod
– Collect, Concept, Create och Evaluate (C3E)

Med vår arbetsmetod C3E säkerställer vi alla moment i uppdraget. Den är en del av vårt kvalitetsprogram. I collectfasen samlar vi in och analyserar värdefull fakta om din verksamhet, bransch och målgrupp innan vi går in i conceptfasens idéarbete. Efter godkända skisser är det dags för konceptet att ta form i createfasen. När uppdraget är slutfört träffas vi för en uppföljning, där vi pratar utvärdering och effekt (evaluatefasen). Under hela processen ser vi dig som en i arbetsgruppen, där vi har ett nära samarbete med täta avstämningar.


ClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClient

Så säger våra kunder

VILL DU JOBBA MED OSS?

Hör av dig till Magnus.
Magnus Malmbergh
Driftig byråledare som får varumärken att lyfta både i Sverige och på den globala arenan.
Melvin
Maskot och inspiratör
Parson Jack Russell

Vill du veta mer om arbetsmetoden C3E? Hör av dig till Magnus.

Kontakta oss